O ceně

Zjistěte více o ceně Ekopublika

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Číst dále

Pravidla ceny Ekopublika

Jak nominovat článek

Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a finanční odměnu. Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci festivalu Ekofilm na podzim 2017 za osobní účasti prezidenta Ekofilmu doc. Ladislava Mika.

Jaký článek nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2016 v denících či týdenících vycházejících na území České republiky.

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou musí být kopie nebo sken článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl článek publikován. Uzávěrka nominací je 15. 4. 2017. 

Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porotu jmenuje šéfredaktor Kulturních novin.