Pravidla

Jaký článek mohu nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2016 v denících či týdenících vycházejících na území ČR. Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa.

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou přihlášky by měla být papírová nebo elektronická kopie (scan) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Uzávěrka nominací na Ekopubliku je 15. 4. 2017.

Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porotu jmenuje šéfredaktor Kulturních novin. Členem nemůže být autor některého z nominovaných článků. 

Co získá vítěz?

Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a finanční odměnu. Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci festivalu Ekofilm na podzim 2017 za osobní účasti prezidenta Ekofilmu doc. Ladislava Mika.