Ekopublika 2019: Kdo jsou vítězové a ocenění?

15.10.2020

Marek Šálek a Marek Švehla. Jeden je z Reportéra, druhý z Respektu. Oba jsou novými držiteli Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku.

"Posuzovali jsme především, jak moc je téma jejich textů aktuální a přínosné, dále srozumitelnost, odbornost a začlenění problému do širšího kontextu," uvedl Aleš Máchal, jeden ze zakladatelů brněnské Lipky, která akci spolupořádá.

Ve 4. ročníku ceny administrátoři z Lipky vytipovali a přečetli 130 článků z tisku i webů. Dalších 14 textů nominovala veřejnost. Vítěze vybírala porota z 20 tištěných i webových článků. Do finále se dostalo 6 textů.

Držitelem Velké Ekopubliky se nakonec stal Marek Šálek z magazínu Reportér za článek Vyprahlé Česko má žízeň. Proč krajině chybí voda a co s tím udělat. Malou Ekopubliku pak získal Marek Švehla z Týdeníku Respekt za článek Česká jízda.

Porota dále ocenila redaktorky Aktuálně.cz Simonu Fendrychovou, Simone Radačičovou a jejich kolegu Jiřího Kropáčka, a také spolupracovnice A2larmu Barboru Bakošovou a Karolínu Poláčkovou.

"Ekopublikou chceme podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v tisku i na stránkách webových zpravodajů. A také chceme přilákat větší pozornost čtenářů k problémům, které už nesnesou odkladu," uvedla ředitelka Lipky Hana Korvasová.