Vyhlášení Ekopubliky v rámci konference EVVO

25.08.2020

Vyhlášení čtvrtého ročníku Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku proběhne 15. října 2020 od 12 hodin v rámci 4. národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (www.konference-evvo.cz).

Čtvrtý ročník konference bude zaměřen na výchovu k angažovanosti v době poznamenané klimatickou a koronavirovou krizí. V rámci konference zazní příspěvky v následujících tematických blocích:

1. Klíčové proslovy: Nová paradigmata jako základ pro nezbytnou změnu společnosti, tedy i k proměnám vzdělávání

  • Jak se nevrátit do starých kolejí
  • Nerůst - co a proč o něm vědět
  • Od stávek k systémovým změnám

2. (Tele)debata: Léčba koronavirem aneb co vzkazují krize (zejména koronavirová a klimatická) oblasti (eko)vzdělávání

  • Ukázala koronakrize kudy ve vzdělávání jít a kudy ne? Jak konkrétně?
  • Má koronakrize a klimatická krize něco společného (ve vztahu k oblasti vzdělávání)?
  • Jak by na tyto krize mělo reagovat environmentální vzdělávání? V čem již ukazuje cestu a v čem by se mělo/mohlo změnit?

3. Inspirace: Co už nyní ekovýchova nabízí době pokrizové se speciálním zaměřením na angažovanost a zapojení mladých

  • O svoje zkušenosti se přijdou podělit učitelé ze škol i vzdělavatelé NNO
  • O netradičním pojetí ekovýchovy nám bude povídat dramaturg brněnského divadla

Přihlášku naleznete zde.