Nominujte články do čtvrtého ročníku Ekopubliky

30.10.2019

Již nyní můžete nominovat články za rok 2019 do čtvrtého ročníku Ekopubliky. Čas máte do konce února 2020.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2019, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného. 

Více informací k přihlášce a formulář k nominování článku naleznete zde

Základní informace k nominacím: 

  • Nominovat na Ekopubliku 2019 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publiko- ván. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že
  • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
  • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
  • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
  • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.

Více k pravidlům pro čtvrtý ročník naleznete na příslušné stránce