Nominujte články do šestého ročníku Ekopubliky

31.05.2021

Již nyní můžete nominovat články za rok 2021 do šestého ročníku Ekopubliky. Čas máte do 16. ledna 2022.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2021, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného.

Více informací k přihlášce a formulář k nominování článku naleznete zde.

Základní informace k nominacím:

  • Nominovat na Ekopubliku 2021 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. 
  • Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že:
  • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena;
  • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
  • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
  • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný.

Více k pravidlům pro šestý ročník naleznete na příslušné stránce