Nominujte články do sedmého ročníku Ekopubliky

29.04.2022

Již nyní můžete nominovat články za rok 2022 do sedmého ročníku Ekopubliky. Čas máte do 16. ledna 2023.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2022, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného.

Více informací k přihlášce a formulář k nominování článku naleznete zde.

Základní informace k nominacím:

  • Nominovat na Ekopubliku 2022 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. 
  • Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že:
  • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena;
  • se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;
  • nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
  • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný.

Více k pravidlům pro sedmý ročník naleznete na příslušné stránce