Pravidla Ekopubliky 2017

05.10.2017

Smyslem Ekopubliky – Ceny za environmentání publicistiku je:

  • podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v denním a týdenním tisku (kategorie A) a na stránkách relevantních webových zpravodajů (kategorie B) v České republice;
  • ohodnotit přínos těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti;
  • povzbudit jejich autory k další publicistické aktivitě ve prospěch environmentální osvěty;
  • přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2017 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo celého světa.

Nominovat na Ekopubliku 2017 může kterýkoliv občan České republiky, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že

  • se musí jednat o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem;
  • nelze nominovat texty z osobních, skupinových blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;
  • autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;
  • nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.

Bude-li řádně nominován článek z webu, který však původně vyšel tiskem v deníku či týdeníku, bude zařazen do kategorie A), poněvadž k jeho prvotnímu uveřejnění došlo v tisku a webová podoba článku je druhotná.

Nominace se zasílají na poštovní adresu: Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Dlouhé Hony 22, 621 00 Brno, nebo na e-mailovou adresu ekopublika@lipka.cz. Nominovány mohou být pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2017. Uzávěrka nominací na Ekopubliku 2017 je 31. 3. 2018.

O držiteli Ekopubliky 2017 rozhodne dvanácti- až patnáctičlenná odborná porota složená z environmentálně a mediálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů, veřejných činitelů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě. Odbornou porotu Ekopubliky 2017 jmenuje šéfredaktor Kulturních novin podle návrhů všech čtyř spolupořadatelů a po předchozí dohodě s nimi. Členem poroty nemůže být autor kteréhokoliv z nominovaných článků.

Celkovým vítězem Ekopubliky (tj. držitelem hlavní ceny, "velké Ekopubliky") se stane článek s nejnižším součtem umístění ze všech 20 finalistů, který současně vyhraje svoji kategorii (tj. A nebo B). Článek nejlépe hodnocený ve druhé kategorii se stane jejím vítězem a držitelem "malé Ekopubliky". Zveřejněny a odměněny budou články, které se celkově umístily na 1.–6. místě.

Vyhlášení výsledků Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku 2017 se uskuteční v rámci druhého ročníku Národní konference EVVO a ekologického poradenství, nebo jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm na podzim roku 2018 v Brně.

Autoři či autorky článků oceněných "velkou Ekopublikou" a "malou Ekopublikou" získávají originální sošku (či jiné výtvarné dílo), popř. i finanční odměnu. Další čtyři finalisté (na 3.–6. místě) budou odměněni pamětními listy a drobnými dárky od všech spoluorganizátorů.