Vyhlašovatelé

Vyhlašovateli Ekopubliky jsou Nadace Veronica ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.