Pravidla Ekopublika

Jaký článek mohu nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2020 v denících či týdenících vycházejících na území ČR a na stránkách relevantních webových zpravodajů. Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. Přečtěte si pravidla pro nominované články. 

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou přihlášky by měla být papírová nebo elektronická kopie (scan) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Uzávěrka nominací na Ekopubliku je 31. 12. 2020.

Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porota je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi. Členem nemůže být autor některého z nominovaných článků. 

Co získá vítěz?

Autoři/autorky článků oceněných "velkou Ekopublikou" a "malou Ekopublikou" získají originální sošku, popř. finanční odměnu. Vyhlášení výsledků Ekopubliky 2018 se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a ekologického poradenství, nebo jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně.