Porota

Devatenáctičlenná odborná porota je složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků, pracovnic v environmentální výchově a vítězů předchozích ročníků Ekopubliky. O držiteli Ekopubliky 2018 bude rozhodovat porota ve složení

Jaroslav Čuřík

odborný asistent Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Ivo Dostál

hydrolog, publicista, čestný člen redakční rady časopisu Veronica


Marie Drahoňovská

redaktorka fakultního časopisu Atrium FSS MU

Jiří Guth

environmentalista, šéfredaktor Kulturních novin, manažer MAS


Eva Hauserová

spisovatelka

Blažena Hušková

konzultantka a lektorka

Naďa Johanisová

odborná asistentka Katedry environmentálních studií FSS MU  

Tomáš Kažmierski

ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR

Hana Kolářová

šéfredaktorka časopisu Bedrník

Vojtěch Kotecký

analytik, o.p.s. Glopolis

Vít Kouřil

šéfredaktor časopisu Sedmá generace, vysokoškolský učitel (JAMU, FF MU)

Klára Kubíčková

redaktorka v magazínu Dnes,

držitelka Ekopubliky za rok 2016

Lubor Kysučan

filolog a environmentalista, Filosofická fakulta Ostravské univerzity a FSS MU

Jan Lipold

šéfkomentátor Aktuálně.cz, 

držitel Malé Ekopubliky za rok 2017

Jan Motal

vysokoškolský učitel DiFa JAMU a FSS MU

Kateřina Nováková Havránková

redaktorka, Český rozhlas Praha

Martin Uhlíř

redaktor v týdeníku Respekt, 

držitel Velké Ekopubliky za rok 2017

Mojmír Vlašín

ochránce přírody, ekologický poradce, Ekologický institut Veronica

Zbyněk Zavadil

ředitel EkoCentra Brno, Písečník