Porota

Patnáctičlenná odborná porota je složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků a pracovnic v environmentální výchově.

Vít Kouřil

šéfredaktor, Sedmá generace

Jiří Guth

environmentalista, člen představenstva Kulturních novin, manažer MAS


Jan Motal

vysokoškolský učitel DiFa JAMU a FSS MU

Marie Drahoňovská

fakultní časopis Atrium FSS MU

Vojtěch Kotecký

analytik, o.p.s. Glopolis

Tomáš Kažmierski

vedoucí odboru finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Jaroslav Čuřík

odborný asistent katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Kateřina Nováková Havránková

redaktorka, Český rozhlas Praha

Eva Hauserová

spisovatelka

Lubor Kysučan

filolog a environmentální historik

Ivo Dostál

hydrolog, publicista, čestný člen redakční rady časopisu Veronica


Naďa Johanisová

environmentální ekonomka, katedra environmentálních studií FSS MU

Klára Kubíčková

novinářka, vítězka Ekopubliky za rok 2016

Mojmír Vlašín

ochránce přírody, ekologický poradce, Ekologický institut Veronica