Porota

Dvacetičlenná odborná porota je složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků, pracovnic v environmentální výchově a vítězů předchozích ročníků Ekopubliky. O držiteli Ekopubliky 2022 bude rozhodovat porota ve složení:

Bohuslav Binka

docent Katedry environmetálních studií FSS MU

Tereza Brázdilová

Doktorantka na FSS MU Brno, pracuje v Centru pro mediální etiku a dialog

Eliška Černá

redaktorka Deníku N, vítězka Ekopubliky 2020

Jaroslav Čuřík

odborný asistent Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Jiří Guth

člen družstva a spolupracovník redakce Kulturních novin

Eva Hauserová

koordinátorka spolku Permakultura (CS), publicistka, lektorka 

Blažena Hušková

konzultantka a lektorka

Naďa Johanisová

odb. as. Katedry environmentálních studií FSS MU

Vilém Jurek

vedoucí úseku ochrany přírody Rezekvítku - spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody

Hana Kolářová

šéfredaktorka časopisu Bedrník

Vojtěch Kotecký

výzkumný pracovník Centra pro otázky životní prostředí UK

Vít Kouřil

šéfredaktor časopisu Sedmá generace, vysokoškolský učitel (JAMU, FF MU)

Lubor Kysučan

filolog a environmentalista, Filosofická fakulta Ostravské univerzity a FSS MU

Jan Lipold

vedoucí názorové rubriky Seznamu.cz

držitel Malé Ekopubliky za rok 2017

Martin Mach Ondřej

šéfredaktor Ekolistu

Aleš Máchal

ekopedagog, spoluzakladatel Lipky a Ekopubliky 

Břetislav Rychlík

režisér, dokumentarista, vysokoškolský učitel JAMU


Jan Skalík

Hnutí DUHA
držitel Malé Ekopubliky za rok 2018

Marek Švehla

zást. šéfredaktora Respektu, držitel Malé Ekopubliky za r. 2019 

Mojmír Vlašín

ochránce přírody, vysokoškolský učitel na FSS MU