Porota

Jedenáctičlenná odborná porota je složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků a pracovnic v environmentální výchově. O držiteli Ekopubliky 2017 rozhodla porota ve složení

Jiří Guth

environmentalista, člen představenstva Kulturních novin, manažer MAS


Jan Motal

vysokoškolský učitel DiFa JAMU a FSS MU

Marie Drahoňovská

fakultní časopis Atrium FSS MU

Vojtěch Kotecký

analytik, o.p.s. Glopolis

Jaroslav Čuřík

odborný asistent katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Kateřina Nováková Havránková

redaktorka, Český rozhlas Praha

Eva Hauserová

spisovatelka

Lubor Kysučan

filolog a environmentální historik

Ivo Dostál

hydrolog, publicista, čestný člen redakční rady časopisu Veronica


Naďa Johanisová

environmentální ekonomka, katedra environmentálních studií FSS MU

Mojmír Vlašín

ochránce přírody, ekologický poradce, Ekologický institut Veronica