Porota

Devatenáctičlenná odborná porota je složená z environmentálně zaměřených akademiků a akademiček, publicistů a publicistek, pracovníků, pracovnic v environmentální výchově a vítězů předchozích ročníků Ekopubliky. O držiteli Ekopubliky 2018 bude rozhodovat porota ve složení

Jaroslav Čuřík

odborný asistent Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

Ivo Dostál

hydrolog, publicista

Marie Drahoňovská

editorka časopisu Atrium (FSS MU), redaktorka Sedmé generace 

Jiří Guth

environmentalista, šéfredaktor Kulturních novin

Eva Hauserová

koordinátorka spolku Permakultura (CS), publicistka, lektorka 

Blažena Hušková

konzultantka a lektorka

Naďa Johanisová

odborná asistentka Katedry environmentálních studií FSS MU  

Tomáš Kažmierski

ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR

Hana Kolářová

šéfredaktorka časopisu Bedrník

Vojtěch Kotecký

analytik, o.p.s. Glopolis

Vít Kouřil

šéfredaktor časopisu Sedmá generace, vysokoškolský učitel (JAMU, FF MU)

Klára Kubíčková

novinářka,

držitelka Ekopubliky za rok 2016

Lubor Kysučan

filolog a environmentalista, Filosofická fakulta Ostravské univerzity a FSS MU

Jan Lipold

vedoucí názorové rubriky Seznamu.cz

držitel Malé Ekopubliky za rok 2017

Martin Mach Ondřej

šéfredaktor Ekolistu

Jan Motal

vysokoškolský učitel DiFa JAMU a FSS MU

Kateřina Nováková Havránková

redaktorka, Český rozhlas Praha

Martin Uhlíř

redaktor v týdeníku Respekt, 

držitel Velké Ekopubliky za rok 2017

Mojmír Vlašín

ochránce přírody, vysokoškolský učitel na FSS MU

Zbyněk Zavadil

ředitel EkoCentra Písečník