Výsledky Ekopubliky 2022

19. září 2023, Hotel Continental

Ekopublika 2022

  • Petr Koubský - Jednotlivec versus klimatická krize: jak žít, co dělat a co ne (Deník N 18. 11. 2022)

   Další finalisté (abecedně)

   • Lucie Čejková, Daniel Kotecký -Jak český stát špatně nastavil pravidla evropské podpory pro obnovitelné zdroje (Deník Referendum, 20. 6. 2022)
   • Simona Fendrychová, Jiří Kropáček, Pavlína Nouzová, dap, šp - Migrace, která zasáhne celou planetu. Miliony lidí vyhání z domovů měnící se klima (Aktuálně.cz 29. 12. 2022)
   • Jiří Sobota - Krása temné bažiny (Respekt 2. 10. 2022)
   • Jiří Sobota - Umění kráčet na lehko (Respekt 26. 9. 2022)
   • Barbora Šturmová - "Nevoní to po fialkách, ale ruský plyn nepotřebujeme." Vesnici k výrobě energie stačí septiky a zbytky jídla (Deník N 13. 7. 2022)

Výsledky Ekopubliky 2021

16. září 2022, Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Ekopublika 2021

Výsledky Ekopubliky 2020

21. října 2021, Hotel International, Brno

Ekopublika 2020

„Když se chce, tak to jde, i když ne vždy snadno ani rychle. Tak by se dalo shrnout poselství článku Elišky Černé, která z různých úhlů pohledu a s vysokou objektivitou podrobně popisuje mnohaleté úsilí svérázného zemědělce, revitalizátora krajiny na Šardicku, Petra Marady. Autenticky přibližuje jeho pohnutky, vůli, úspěchy i zádrhele v jeho usilování. Autorka dává slovo i sousedícím zemědělcům, z nichž někteří jsou k postupům biozemědělce kritičtí či přímo odmítaví. Petr Marada se netají skutečností, že většinu svých aktivit financuje z veřejných zdrojů.“ Video – medailonek

Další finalisté (abecedně)

Cena ředitelky Lipky za mimořádný počin na poli environmentální publicistiky 

„Tvůrčímu týmu webového zpravodaje Aktuálně.cz sestávajícímu ze Simony Fendrychové, Helena Truchlé, Jana Hejla (texty), Jiřího Kropáčka (grafika, kódování, úprava videí), Blahoslava Bati, Jakuba Zuzánka (video) pod vedením šéfredaktora Josefa Pazderky a vedoucího projektu Jana Hejla se ve spolupráci s projektem Fakta o klimatu podařilo sestavit unikátní seriál o změnách klimatu v ČR, v Evropě i na planetě Zemi. Díky erudici, invenci a osobnímu zaujetí celého týmu vznikl velmi obsáhlý klimatický speciál nazvaný Planeta v nouzi. Odborná správnost se v něm snoubí se srozumitelností, aniž by působila poplašně. Uváděné reportáže, rozhovory s odborníky i inovativně zpracovaná videa a skvělé interaktivní grafiky jsou však patřičně zneklidňující. Vybízejí k větší důvěře k vědcům, ale i k osobnímu zamyšlení nad popisovanými problémy.“ Video – medailonek

Výsledky Ekopubliky 2019

15. října 2020, Lipka, Brno (online)

Velká Ekopublika

"Vědecká obec se víceméně shoduje, že největší "žábou na prameni" je naše zacházení s krajinou, zejména pak způsob současného zemědělství. Půda je utužená těžkými stroji, takže po ní voda stéká jak po střeše (to ostatně způsobuje problém i při povodních). Chybí v ní život, protože místo klasického hnojení s využitím chlévské mrvy používáme práškovou směs fosforu a dusíku, a ještě pole kropíme pesticidy a herbicidy – přípravky na hubení hmyzu a plevele. Nedostatek humusu, žížal a vůbec podzemního hemžení dramaticky snižuje pórovitost půdy, a tedy její schopnost nasytit se vodou."

Malá Ekopublika

"Neschopnost či nechuť jednat s veřejností a hledat kompromisní řešení je jeden z významných důvodů, proč český stát staví dálnice tak pomalu, jakkoli politici rádi říkají opak – tedy že důvodem je přílišná benevolentnost. Tradice neochoty se přitom rodila brzy po revoluci."

Ocenění (abecedně)

Výsledky Ekopubliky 2018

10. října 2019, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

Velká Ekopublika

"... i poblíž Větrné hory, v bezprostředním sousedství mýtin, lze najít kus lesa, který by měl změně klimatu odolat. V délce několika desítek metrů tady vedle sebe rostou břízy, modříny, buky i smrky. Zatím nejvýše stromy vyrostly ze semen, která sem zanesl vítr. Tady člověk přírodě do její práce nijak nezasahoval. A ona dokázala věci uspořádat přesně tak, jak dnes doporučují lesní experti."

Malá Ekopublika

"Pokud si dáme práci o podobě lesů do hloubky a se vzájemným respektem diskutovat, dospějeme k tomu, že představy celé společnosti jsou si bližší, než jsme si mysleli. Naprostá většina lidí se shodně na potřebě a vůli mít zdravé, odolné, pestré a různověké lesy a jen pár jich má jinou představu."

Ocenění (abecedně)

 • Tomáš Brolík - Za plotem je vlk (Respekt 17, 23/04/18)
 • Petr HorkýI vy můžete zachránit planetu (Respekt 45, 05/11/18)
 • Petr Horký - Kdo koho zachraňuje (Respekt 36, 03/09/18)
 • Martin Rulík, Pavel Nováček - A je to v suchu (Lidové noviny 02/09/18)

Výsledky Ekopubliky 2017 

10. října 2018, Kino Scala, Brno

Velká Ekopublika

"Entomolog musí v prastaré třešni zalovit znovu a tentokrát se mu v dlani objevuje hrst ztrouchnivělého třešňového dřeva, kterým si prokusuje cestu několik larev..."

Malá Ekopublika

"Opravovat věci není ekologická móda, ale normální reflex. I když se to obchodníkům nemusí líbit..."

Ocenění (abecedně)

Výsledky Ekopubliky 2016

1. místo

2.–6. místo (abecedně)