Výsledky Ekopubliky 2019

15. října 2020, Lipka, Brno (online)

Velká Ekopublika

"Vědecká obec se víceméně shoduje, že největší "žábou na prameni" je naše zacházení s krajinou, zejména pak způsob současného zemědělství. Půda je utužená těžkými stroji, takže po ní voda stéká jak po střeše (to ostatně způsobuje problém i při povodních). Chybí v ní život, protože místo klasického hnojení s využitím chlévské mrvy používáme práškovou směs fosforu a dusíku, a ještě pole kropíme pesticidy a herbicidy – přípravky na hubení hmyzu a plevele. Nedostatek humusu, žížal a vůbec podzemního hemžení dramaticky snižuje pórovitost půdy, a tedy její schopnost nasytit se vodou."

Malá Ekopublika

"Neschopnost či nechuť jednat s veřejností a hledat kompromisní řešení je jeden z významných důvodů, proč český stát staví dálnice tak pomalu, jakkoli politici rádi říkají opak – tedy že důvodem je přílišná benevolentnost. Tradice neochoty se přitom rodila brzy po revoluci."

Ocenění (abecedně)

Výsledky Ekopubliky 2018

10. října 2019, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno

Velká Ekopublika

"... i poblíž Větrné hory, v bezprostředním sousedství mýtin, lze najít kus lesa, který by měl změně klimatu odolat. V délce několika desítek metrů tady vedle sebe rostou břízy, modříny, buky i smrky. Zatím nejvýše stromy vyrostly ze semen, která sem zanesl vítr. Tady člověk přírodě do její práce nijak nezasahoval. A ona dokázala věci uspořádat přesně tak, jak dnes doporučují lesní experti."

Malá Ekopublika

"Pokud si dáme práci o podobě lesů do hloubky a se vzájemným respektem diskutovat, dospějeme k tomu, že představy celé společnosti jsou si bližší, než jsme si mysleli. Naprostá většina lidí se shodně na potřebě a vůli mít zdravé, odolné, pestré a různověké lesy a jen pár jich má jinou představu."

Ocenění (abecedně)

  • Tomáš Brolík - Za plotem je vlk (Respekt 17, 23/04/18)
  • Petr HorkýI vy můžete zachránit planetu (Respekt 45, 05/11/18)
  • Petr Horký - Kdo koho zachraňuje (Respekt 36, 03/09/18)
  • Martin Rulík, Pavel Nováček - A je to v suchu (Lidové noviny 02/09/18)

Výsledky Ekopubliky 2017 

10. října 2018, Kino Scala, Brno

Velká Ekopublika

"Entomolog musí v prastaré třešni zalovit znovu a tentokrát se mu v dlani objevuje hrst ztrouchnivělého třešňového dřeva, kterým si prokusuje cestu několik larev..."

Malá Ekopublika

"Opravovat věci není ekologická móda, ale normální reflex. I když se to obchodníkům nemusí líbit..."

Ocenění (abecedně)

Výsledky Ekopubliky 2016

1. místo

2.–6. místo (abecedně)