O ceně

Cenu za environmentální publicistiku společně pořádají Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Nadace Veronica a Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů  v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v daném roce, v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů, pracovníků v environmentální výchově a osvětě a předchozích vítězů Velké a Malé Ekopubliky.