Ekopublika – cena za environmentální publicistiku

Aktuálně 

Aktualizovaná pravidla Ekopubliky pro pátý ročník Ceny za environmentální publicistiku 2020.

Vyhlášení čtvrtého ročníku Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku proběhne 15. října 2020 od 12 hodin v rámci 4. národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (www.konference-evvo.cz).

Pravidla ceny Ekopublika

Jak nominovat článek

Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a popř. i finanční odměnu. 

Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a ekologického poradenství, nebo jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně. 

Jaký článek nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2020 v denících či týdenících vycházejících na území České republiky a na stránkách českých relevantních webových zpravodajů. 

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou musí být kopie, sken článku nebo odkaz, ze kterého je zřejmé, kdy, kde a kým byl článek publikován. Uzávěrka nominací je 31. 12. 2020. 

Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porota je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi.