Aktuálně 

Letošní oceněné články měli společné téma a tím je les. Velkou Ekopubliku získal článek Lesní hřbitov Jeseníky autorské dvojice Adéla Skoupá a Martin Biben. Malou Ekopublikou byl oceněn článek Hluboký zásek v Bělověžském pralese je poučením i pro české lesy od autora Jana Skalíka.

Vyhlášení třetího ročníku Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku proběhne 10. října 2019 v rámci 3. národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství.

Letos se do výběru Ekopubliky – ceny za environmentální publicistiku dostalo 26 článků z tisku a 22 článků z webu. Administrátoři Ekopubliky z každé kategorie vybrali 10 nejlepších článků, které vyhodnotí odborná porota a určí vítězné články. Nejlepší články z obou kategorií pro rok 2018 můžete nalézt včetně odkazů v tomto článku.

Pravidla ceny Ekopublika

Jak nominovat článek

Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a popř. i finanční odměnu. 

Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a ekologického poradenství, nebo jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně. 

Jaký článek nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2018 v denících či týdenících vycházejících na území České republiky a na stránkách českých relevantních webových zpravodajů. 

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou musí být kopie, sken článku nebo odkaz, ze kterého je zřejmé, kdy, kde a kým byl článek publikován. Uzávěrka nominací je 31. 3. 2019. 


Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porota je sestavena administrátory podle návrhů spoluvyhlašovatelů a po předchozí dohodě s nimi.