Pozvánka na 

Vyhlášení výsledků druhého ročníku Ekopubliky 

Vyhlášení výsledků Ekopubliky - Ceny za environmentální publicistiku se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a environmentálního poradenství Měníme svět?  10. října 2018 v Univerzitním kině Scala za účasti spoluorganizátorů, porotkyň a porotců Ekopubliky, a také prezidenta souběžně probíhajícího Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm pana Ladislava Mika.

Na vyhlášení výsledků a na celou konferenci jste srdečně zváni.

O ceně

Zjistěte více o ceně Ekopublika

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Číst dálePravidla ceny Ekopublika

Jak nominovat článek

Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a popř. i finanční odměnu. 

Vyhlášení výsledků Ekopubliky se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a ekologického poradenství, nebo jako součást Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm na podzim roku 2018 v Brně. 

Jaký článek nominovat?

K posouzení porotě mohou být přijaty pouze články publikované od 1. 1. do 31. 12. 2018 v denících či týdenících vycházejících na území České republiky a na stránkách českých relevantních webových zpravodajů. 

Jak mám článek přihlásit?

Nominovat článek je možné vyplněním přihlášky. Přílohou musí být kopie, sken článku nebo odkaz, ze kterého je zřejmé, kdy, kde a kým byl článek publikován. Uzávěrka nominací je 31. 3. 2018. 


Kdo rozhodne o vítězi?

O udělení ceny rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených akademiků, publicistů a pracovníků v environmentální výchově. Porotu jmenuje šéfredaktor Kulturních novin.